Redakcja

Redakcja

Książki zredagowane:

 1. Kto jest kim w Ciechanowskiem”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1994
 2. „Twórcy… drzewa ziemi naszej”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995
 3. „Reminiscencje hiszpańskie”, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1996
 4. „Dziewiąta struna”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Ciechanów 1997
 5. „Słowem ocalić słowo”, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997
 6. „Romantycznej ziemi czar”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
 7. „Młodzieńczy oddech”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
 8. „Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane”, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005
 9. Pierwsza dekada. Ciechanów literacki”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
 10. Alfred Borkowski, „Wieczorne rozmyślania”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
 11. Zenona Cieślak-Szymanik, „Rzeka mojego uroczyska”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
 12. Igor Kantorowski, „turysta”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
 13. „O Laur Opina”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
 14. Ewa Krysiewicz, „100 lat Kina w Ciechanowie”, PCKiSz, Ciechanów 2012
 15. „Bolesław Biegas (1877-1954). Rzeźbiarz, malarz, literat”, PCKiSz, Ciechanów 2012
 16. Wędrówka Ducha Myśli Bolesław Biegas, Xawery Dunikowski. Malarstwo i rzeźba (z polskich kolekcji prywatnych)
 17. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”, wiersze nagrodzone w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2005-2014, MCK Płońsk 2014
 18. Jerzy S. Czajkowski, „Rapsodia ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2014
 19. „Trzydzieści lat minęło (1985-2015). Jubileusz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, PCKiSz, Ciechanów 2015
 20. „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość. Studia i materiały”, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk-Sarbiewo 2015
 21. Ewa Krysiewicz, „Pół wieku Kina „Łydynia”, PCKiSz, Ciechanów 2016
 22. Jadwiga Wichracka–Sumiła, „Serce Jaskółki”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017
 23. „Druga Dekada. Literacka Ziemia Ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2017
 24. „O Laur Opina”, Związek Literatów na Mazowszu, PCKiSz, Ciechanów 2018
 25. Grzegorz Kucharzewski, „Ziemi krzyk”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2018